Tập đoàn truyền thông

28 GROUP

28Group là tập đoàn truyền thông và giải trí được thành lập năm 2018, đặt trụ sở tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.
Chúng tôi tập trung đầu tư phát triển trong lĩnh vực truyền thông và giải trí trên mạng xã hội, hoạt động với hệ sinh thái 8 công ty thành viên và đội ngũ nhân sự hơn 500 người.

Giới thiệu Bảng Giá Quảng Cáo

8+

500+

15M

HỆ SINH THÁI CỦA 28GROUP

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC